Kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh Tour du lịch trong và ngoài nước, Nhà hàng, khách sạn, cho thuê xe các loại.....