Quyết định V/v chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư - Quản lý Khách sạn Vision

Quyết định V/v chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư - Quản lý Khách sạn Vision